Xuân về mong em

 

Ngày mai năm mới ta bao tuổi?

Rượu mẫu ngàn chai có được thêm?

Cô-nhắc uýt-ki đầy thiên hạ,

Tri kỷ về tay được mấy em?

 

Em cao, em thấp, em tròn trịa,

Lại có em...dài muốn ấp ôm.

Mùa xuân năm mới em đừng giận,

Tủ đóng xong rồi ngóng trông em.

 

JK

31.12.2012

NEW ARRIVAL IN 2013

Arrived on 19/12/2013 - Yokdoni Five Elements in gift pack, miniature.
Arrived on 19/12/2013 - Yokdoni Five Elements in gift pack, miniature.
Arrived on 17/12/2013 - Box set of 5 mini Absolut vodka 5cl (from left) Citron - Ruby Red - Pears (new label design) - Raspberri (new label design) - Vanilia
Arrived on 17/12/2013 - Box set of 5 mini Absolut vodka 5cl (from left) Citron - Ruby Red - Pears (new label design) - Raspberri (new label design) - Vanilia
Arrived on 16/12/2014 - Box gift set Hennessy VSOP Privilege 5cl
Arrived on 16/12/2014 - Box gift set Hennessy VSOP Privilege 5cl
Arrived on 13/12/2013 - Hibiki Whisky 12 years old, 5cl (right)
Arrived on 13/12/2013 - Hibiki Whisky 12 years old, 5cl (right)
Arrived on 10/12/2013 - Polignac Reserve 5cl, new version (right)
Arrived on 10/12/2013 - Polignac Reserve 5cl, new version (right)
Arrived on 10/12/2013 - Moyet VSOP 3cl
Arrived on 10/12/2013 - Moyet VSOP 3cl
Arrived on 8/12/2013 - Martell VSOP 3cl with stainless steel cradle
Arrived on 8/12/2013 - Martell VSOP 3cl with stainless steel cradle
Arrival on 05/12/2013 - Camus XO Elegance new 2014
Arrival on 05/12/2013 - Camus XO Elegance new 2014
Arrived on 03/12/2013 - Replica of Macallan celebrate 80 years with Sir Peter Blake
Arrived on 03/12/2013 - Replica of Macallan celebrate 80 years with Sir Peter Blake
Arrived on 26/11/2013 - Scotch Glen Scanlan Peated & Finest, 5cl
Arrived on 26/11/2013 - Scotch Glen Scanlan Peated & Finest, 5cl
Arrived on 26/11/2013 - Indian Whisky Antiquity 6cl, 42.8%
Arrived on 26/11/2013 - Indian Whisky Antiquity 6cl, 42.8%
Arrived on 26/11/2013 - Absolut Apeach 5cl, new version (right)
Arrived on 26/11/2013 - Absolut Apeach 5cl, new version (right)
Arrived 22/11/2013 - Camus VSOP 5cl version 2014 (second from left)
Arrived 22/11/2013 - Camus VSOP 5cl version 2014 (second from left)
Arrived 21/11/2013 - Yokdoni Herbal Liquor, set of mini ceramic bottle incl. Good Fortune (Fu), Prosperity (Lu) and Longervity (Shou)
Arrived 21/11/2013 - Yokdoni Herbal Liquor, set of mini ceramic bottle incl. Good Fortune (Fu), Prosperity (Lu) and Longervity (Shou)
Arrived 19/11/2013 - Vodka Belvedere 5cl white cap (right)
Arrived 19/11/2013 - Vodka Belvedere 5cl white cap (right)
Arrived 17/11/2013 - Hennessy VSOP Privilege 5cl, version PC4 (right)
Arrived 17/11/2013 - Hennessy VSOP Privilege 5cl, version PC4 (right)
Arrived 31/10/2013 - Hennessy Fine de Cognac 70cl - Giriat version
Arrived 31/10/2013 - Hennessy Fine de Cognac 70cl - Giriat version
Arrived on 16/10/2013 - Hennessy XO 5cl in gift box launched on Appreciation Grows Series in Saigon.
Arrived on 16/10/2013 - Hennessy XO 5cl in gift box launched on Appreciation Grows Series in Saigon.
Arrived on 14/10/2013 - Vietnamese Rice wine "Lúa Mới" 5cl
Arrived on 14/10/2013 - Vietnamese Rice wine "Lúa Mới" 5cl
Arrived on 14/10/2013 - Camus VSOP 3cl, model 2013, Pet bottle for in-flight serving
Arrived on 14/10/2013 - Camus VSOP 3cl, model 2013, Pet bottle for in-flight serving
Arrival on 12/10/2013 - TUBOMI 100ml, Japanese Brandy
Arrival on 12/10/2013 - TUBOMI 100ml, Japanese Brandy
Arrived on 12/10/2013 - Monder Cherry Brandy 5cl
Arrived on 12/10/2013 - Monder Cherry Brandy 5cl
Arrived on 11/10/2013 - Camus key ring in 2 versions
Arrived on 11/10/2013 - Camus key ring in 2 versions
Arrived 24/09/2013 - Hennessy XO 5cl, Japan import
Arrived 24/09/2013 - Hennessy XO 5cl, Japan import
Arrived 24/09/2013 - A pair of female body shot (mini)
Arrived 24/09/2013 - A pair of female body shot (mini)
Arrived 24/09/2013 - Stroka 30cl & 5cl (Vietnamese vodka)
Arrived 24/09/2013 - Stroka 30cl & 5cl (Vietnamese vodka)
Arrived 24/09/2013 - Old Earl Louis XO, miniature 5cl
Arrived 24/09/2013 - Old Earl Louis XO, miniature 5cl
Arrived 14/09/2013 - A pair of Jagermeifter glasses
Arrived 14/09/2013 - A pair of Jagermeifter glasses
Arrived on 14/09/2013 - Chivas Regal 12 YO keyring (right)
Arrived on 14/09/2013 - Chivas Regal 12 YO keyring (right)
Arrival 15/09/2013 - Courvoisier cannon 5cl
Arrival 15/09/2013 - Courvoisier cannon 5cl
Arrived on 03/09/2013 - Gift set box Bisquit cognac VS (3cl) - XO (5cl) - VSOP (3cl)
Arrived on 03/09/2013 - Gift set box Bisquit cognac VS (3cl) - XO (5cl) - VSOP (3cl)
Arrived on 03/09/2013 - Gift box of Remy Martin 3cl & key ring
Arrived on 03/09/2013 - Gift box of Remy Martin 3cl & key ring
Arrived on 02/09/2013 - Bronze Hennessy Cradle miniature
Arrived on 02/09/2013 - Bronze Hennessy Cradle miniature
Arrived on 02/09/2013 - Hine Bronze Stag miniature
Arrived on 02/09/2013 - Hine Bronze Stag miniature
Arrived 30/08/2013 - Camus XO Borderies 5cl new version 2013 (left)
Arrived 30/08/2013 - Camus XO Borderies 5cl new version 2013 (left)
Arrived on 29/08/2013 - Vodka miniature 5cl
Arrived on 29/08/2013 - Vodka miniature 5cl
Arrived 28/08/2013 - Sempé Private Cellar 5cl
Arrived 28/08/2013 - Sempé Private Cellar 5cl
Arrived 28/08/2013 - Martell Medaillon VSOP, 5cl Japan import
Arrived 28/08/2013 - Martell Medaillon VSOP, 5cl Japan import
Arrived on 18/08/2013 - miniature 5cl of H by Hine VSOP & glasses
Arrived on 18/08/2013 - miniature 5cl of H by Hine VSOP & glasses
Arrived on 18/08/2013 - Courvoisier Cannon & its cognac Exclusif VSOP
Arrived on 18/08/2013 - Courvoisier Cannon & its cognac Exclusif VSOP
Arrived 18/08/2013 - Remy Martin Club & Cradle
Arrived 18/08/2013 - Remy Martin Club & Cradle
Arrived on 18/08/2013 - Remy Martin VSOP & Cradle
Arrived on 18/08/2013 - Remy Martin VSOP & Cradle
Arrived on 18/08/2013 - Remy Martin VSOP & Cradle
Arrived on 18/08/2013 - Remy Martin VSOP & Cradle
Arrived on 18/08/2013 - Courvoisier XO Gold label & cradle
Arrived on 18/08/2013 - Courvoisier XO Gold label & cradle
Arrived on 18/08/2013 - Set of 3 minis 5cl Old Earl Louis; XO - Extra - Extra Rare
Arrived on 18/08/2013 - Set of 3 minis 5cl Old Earl Louis; XO - Extra - Extra Rare
Arrived on 18/08/2013 - Set of Armenian Cognac miniature
Arrived on 18/08/2013 - Set of Armenian Cognac miniature
Arrived 18/08/2013 - Exclusive gift from The 3rd Meeting of the Guangdong Minibottle Club
Arrived 18/08/2013 - Exclusive gift from The 3rd Meeting of the Guangdong Minibottle Club
Arrived 17/08/2013 - miniature 5cl Martell XO & cradle, Gautier vieille fine cognac VSOP, China import
Arrived 17/08/2013 - miniature 5cl Martell XO & cradle, Gautier vieille fine cognac VSOP, China import
Arrived 08/10/2013 - Pack of 2 shots Belvedere mini.
Arrived 08/10/2013 - Pack of 2 shots Belvedere mini.
Arrived 06/08/2013 - Cognac Frapin VSOP, mini 5cl (on the left)
Arrived 06/08/2013 - Cognac Frapin VSOP, mini 5cl (on the left)
Arrived on 05/08/2013 - Camus Extra mini 5cl with gift box
Arrived on 05/08/2013 - Camus Extra mini 5cl with gift box
Arrived on 26/07/2013 - Davidoff cognac extra mini 5cl, Louis Royer VSOP mini 5cl, 2 glasses of Martell XO
Arrived on 26/07/2013 - Davidoff cognac extra mini 5cl, Louis Royer VSOP mini 5cl, 2 glasses of Martell XO
Arrived 24/07/2013 - Set of 3 minis 5cl Absolut Vietnam: Hanoi - Danang - Saigon. The 1st Anniversary of MBCC in Vietnam, 25/07/2013
Arrived 24/07/2013 - Set of 3 minis 5cl Absolut Vietnam: Hanoi - Danang - Saigon. The 1st Anniversary of MBCC in Vietnam, 25/07/2013
Arrived on 24/07/2013 - Courvoisier Napoleon mini 5cl (middle bottle)
Arrived on 24/07/2013 - Courvoisier Napoleon mini 5cl (middle bottle)
Arrived on 21/07/2013 - Franpin XO VIP, mini 5cl with box
Arrived on 21/07/2013 - Franpin XO VIP, mini 5cl with box
Arrived on 21/07/2013 - Absolut Mandrin cradle and decoration
Arrived on 21/07/2013 - Absolut Mandrin cradle and decoration
Arrived on 17/07/2013 - Martell VSOP New Label 2013 mini 3cl with box
Arrived on 17/07/2013 - Martell VSOP New Label 2013 mini 3cl with box
Arrived on 15/07/2013 - Chivas Royal Salute 21 Year Old, 3 colors in gift box
Arrived on 15/07/2013 - Chivas Royal Salute 21 Year Old, 3 colors in gift box
Arrived 12/07/2013 - Wodden Monkey holding Jack Daniel mini 5cl
Arrived 12/07/2013 - Wodden Monkey holding Jack Daniel mini 5cl
Arrived 02/07/2013 - Absolut set box of 5 minis 5cl
Arrived 02/07/2013 - Absolut set box of 5 minis 5cl
Arrived 21/06/2013 - Hennessy XO new design, mini 5cl
Arrived 21/06/2013 - Hennessy XO new design, mini 5cl
Arrived on 20/06/2013 - set of Jean Goyard  mini 5cl
Arrived on 20/06/2013 - set of Jean Goyard mini 5cl
Arrived 17/06/2013 - Pascal Dumont mini set 3 & 5cl
Arrived 17/06/2013 - Pascal Dumont mini set 3 & 5cl
Arrived on 13/06/2013 - Hennessy XO Cradle, On The Rock, 5cl - Malaysia Import.
Arrived on 13/06/2013 - Hennessy XO Cradle, On The Rock, 5cl - Malaysia Import.
Arrived 12/06/2013 - Martell decanter 100ml
Arrived 12/06/2013 - Martell decanter 100ml
Arrived 10/06/2013 - Aberfeddy aged 12 Years, Single Highland Malt, 100ml.
Arrived 10/06/2013 - Aberfeddy aged 12 Years, Single Highland Malt, 100ml.
Arrived 10/06/2013 - Limited edition JW glasses, 2008
Arrived 10/06/2013 - Limited edition JW glasses, 2008
Arrived on 27/05/2013 - Vietnamese liquor "Tắc Kè Hải Mã", 5cl
Arrived on 27/05/2013 - Vietnamese liquor "Tắc Kè Hải Mã", 5cl
Arrived 27/05/2013 - Macallan Fine Oak 10 Years Old 5cl (right)
Arrived 27/05/2013 - Macallan Fine Oak 10 Years Old 5cl (right)
Arrived on 27/05/2013 - Vodka Grey Goose Cherry Noir 5cl and 2 glasses
Arrived on 27/05/2013 - Vodka Grey Goose Cherry Noir 5cl and 2 glasses
Arrived on 25/05/2013 - Vietnamese liquor "Song Mã XO", 5cl
Arrived on 25/05/2013 - Vietnamese liquor "Song Mã XO", 5cl
Arrived on 23/05/2013 - Vietnamese liquor "Trường Xuân Tửu" mini & fullsize
Arrived on 23/05/2013 - Vietnamese liquor "Trường Xuân Tửu" mini & fullsize
Arrived on 21/05/2013 - Solid Crystal in Hennessy VSOP Privilege bottle shape.
Arrived on 21/05/2013 - Solid Crystal in Hennessy VSOP Privilege bottle shape.
Arrived on 19/05/2013 - Camus VS Elegance 5cl, US Import.
Arrived on 19/05/2013 - Camus VS Elegance 5cl, US Import.
Arrived on 14/05/2013 - Pascal Dumont 5cl
Arrived on 14/05/2013 - Pascal Dumont 5cl
Arrived 14/05/2013 - Set of 4 mini 5cl containing: Cognac-Armagnac-Calvados-Whisky, ex Maxim.
Arrived 14/05/2013 - Set of 4 mini 5cl containing: Cognac-Armagnac-Calvados-Whisky, ex Maxim.
Arrived on 14/05/2013 - Napoleon Bonapart franchissant les Alpes, 500ml ex L.Dorville
Arrived on 14/05/2013 - Napoleon Bonapart franchissant les Alpes, 500ml ex L.Dorville
Arrived on 14/05/2013 - Vietnamese liquor "Rượu nếp - Rượu chuối hột" ex Phú Lễ producer.
Arrived on 14/05/2013 - Vietnamese liquor "Rượu nếp - Rượu chuối hột" ex Phú Lễ producer.
Arrived on 14/05/2013 - Bisquit Napoleon mini 5cl and its cannon
Arrived on 14/05/2013 - Bisquit Napoleon mini 5cl and its cannon
Arrived 11/05/2013 - A.E.Dor mini 5cl: XO - XO No.2 - Cigar
Arrived 11/05/2013 - A.E.Dor mini 5cl: XO - XO No.2 - Cigar
Arrived 11/05/2013 - A.E.Dor mini 5cl: VS Selection - VSOP Rare Fine Champagne - Napoleon.
Arrived 11/05/2013 - A.E.Dor mini 5cl: VS Selection - VSOP Rare Fine Champagne - Napoleon.
Arrived on 11/05/2013 - E.E.Dor mini 5cl: XO - Ladies Club - Emblême
Arrived on 11/05/2013 - E.E.Dor mini 5cl: XO - Ladies Club - Emblême
Arrived on 11/05/2013 - mini 5cl Maxime Trijol XO
Arrived on 11/05/2013 - mini 5cl Maxime Trijol XO
Arrived on 11/05/2013 - A.E.Dor Kendo, mini 5cl: VS Selection - VSOP Fine Champagne - Napoleon - XO
Arrived on 11/05/2013 - A.E.Dor Kendo, mini 5cl: VS Selection - VSOP Fine Champagne - Napoleon - XO
Arrived on 11/05/2013 - A.E.Dor Opéra, mini 5cl: Single Speciale - VSOP - Napoleon - XO Special Reserve
Arrived on 11/05/2013 - A.E.Dor Opéra, mini 5cl: Single Speciale - VSOP - Napoleon - XO Special Reserve
Arrived on 11/05/2013 - A.E.Dor 4 seasons, mini 5cl: Springtime, Summer, Autumn, Winter
Arrived on 11/05/2013 - A.E.Dor 4 seasons, mini 5cl: Springtime, Summer, Autumn, Winter
Arrived on 11/05/2013 - ABK6 miniature 5cl: Ice - VS Pure Single - VSOP Grand Cru - XO Family Reserve - Extra Single Estate.
Arrived on 11/05/2013 - ABK6 miniature 5cl: Ice - VS Pure Single - VSOP Grand Cru - XO Family Reserve - Extra Single Estate.
Arrived 09/05/2013 - Roi des Rois XO cognac, mini 5cl ceramic bottle.
Arrived 09/05/2013 - Roi des Rois XO cognac, mini 5cl ceramic bottle.
Arrived on 21/04/2013 - Jack Daniel's No.7, Japan import 5cl & glasses
Arrived on 21/04/2013 - Jack Daniel's No.7, Japan import 5cl & glasses
Arrived 20/04/2013 - Hennessy VSOP Privilege 2013, EU import (right)
Arrived 20/04/2013 - Hennessy VSOP Privilege 2013, EU import (right)
Arrived 19/04/2013 - Hennessy VSOP Privilege 2013 , Hong Kong imported
Arrived 19/04/2013 - Hennessy VSOP Privilege 2013 , Hong Kong imported
Arrived 15/04/2013 - St Old Andrew Scotch 5cl Malaysia Imported
Arrived 15/04/2013 - St Old Andrew Scotch 5cl Malaysia Imported
Arrived on 15/04/2013 - Bisquit VSOP (2 versions) with cradle
Arrived on 15/04/2013 - Bisquit VSOP (2 versions) with cradle
Arrived on 15/04/2013 - Martell Cordon Bleu 5cl with cradle
Arrived on 15/04/2013 - Martell Cordon Bleu 5cl with cradle
Arrived 15/04/2013 - Remy Martin VSOP & frosted glass in gift tin box
Arrived 15/04/2013 - Remy Martin VSOP & frosted glass in gift tin box
Arrived 15/04/2013 - Martell Crystal Stand
Arrived 15/04/2013 - Martell Crystal Stand
Arrived 15/04/2013 - JW Black Label & cradle
Arrived 15/04/2013 - JW Black Label & cradle
Arrived 15/04/2013 - Martell XO cradle
Arrived 15/04/2013 - Martell XO cradle
Arrived on 11/04/2013 - Hennessy VSOP Privilege Cradle with gift box
Arrived on 11/04/2013 - Hennessy VSOP Privilege Cradle with gift box
Arrived on 11/04/2013 - promotion gift sailing boat of Chivas 12 YO.
Arrived on 11/04/2013 - promotion gift sailing boat of Chivas 12 YO.
Arrival on 11/04/2013 - Set of 5 ceramic glasses ex Japan
Arrival on 11/04/2013 - Set of 5 ceramic glasses ex Japan
Arrived 07/04/2013 - Glasses of Chivas 21 (2 versions)
Arrived 07/04/2013 - Glasses of Chivas 21 (2 versions)
Arrived on 06/04/2013 - Chivas Lantern (Red)
Arrived on 06/04/2013 - Chivas Lantern (Red)
Arrived 06/04/2013 - Glenmorangie set of 4, by 100ml
Arrived 06/04/2013 - Glenmorangie set of 4, by 100ml
Arrived on 05/04/2013 - Courvoisier Exclusif VSOP 50ml - Cast iron Cannon
Arrived on 05/04/2013 - Courvoisier Exclusif VSOP 50ml - Cast iron Cannon
Arrived on 04/04/2013 - Remy Martin XO Excellence wirh cradle - Japan Import
Arrived on 04/04/2013 - Remy Martin XO Excellence wirh cradle - Japan Import
Arrived on 04/03/2013 - Sex Vodka 5cl
Arrived on 04/03/2013 - Sex Vodka 5cl
Arrived on 01/04/2013 - Louis XIII Glassed designed by Christophe Pillet
Arrived on 01/04/2013 - Louis XIII Glassed designed by Christophe Pillet
Arrived on 29/03/2013 - Martell Medallion 3cl with cradle
Arrived on 29/03/2013 - Martell Medallion 3cl with cradle
Arrived 29/03/2013 - Hennesy miniature 5cl with God of Longevity
Arrived 29/03/2013 - Hennesy miniature 5cl with God of Longevity
Arrived on 26/03/2013 - Macallan 6 Pillars
Arrived on 26/03/2013 - Macallan 6 Pillars
Arrived on 25/03/2013 - Old Saint Andrew whisky Barrel mini 5cl, 3 - 6 - 12 Years Old
Arrived on 25/03/2013 - Old Saint Andrew whisky Barrel mini 5cl, 3 - 6 - 12 Years Old
Arrived on 19/03/2013 - Chivas Brothers Royal Salut mini set =, 50ml
Arrived on 19/03/2013 - Chivas Brothers Royal Salut mini set =, 50ml
Arrived on 19/03/2013 - Absolut mini set, 50ml
Arrived on 19/03/2013 - Absolut mini set, 50ml
Arrived on 19/03/2013 - Absolut mini set, 50ml
Arrived on 19/03/2013 - Absolut mini set, 50ml
Arrived on 19/03/2013 - Wooden skeleton
Arrived on 19/03/2013 - Wooden skeleton
Arrived on 17/03/2013 - Macallan 1824 Collection, Estate Reserve, miniature 5cl
Arrived on 17/03/2013 - Macallan 1824 Collection, Estate Reserve, miniature 5cl
Arrived on 17/03/2013 - Tricycle carrier
Arrived on 17/03/2013 - Tricycle carrier
Arrived on 17/03/2013 - JW glasses (left)
Arrived on 17/03/2013 - JW glasses (left)
Arrived on 17/03/2013 - Sơn Tinh liqueur glasses
Arrived on 17/03/2013 - Sơn Tinh liqueur glasses
Arrived on 17/03/2013 - Cuervo Tequila glasses
Arrived on 17/03/2013 - Cuervo Tequila glasses
Arrived on 17/03/2013 - Belvedere vodka glasses
Arrived on 17/03/2013 - Belvedere vodka glasses
Arrived on 17/03/2013 - Jack Daniel's glasses
Arrived on 17/03/2013 - Jack Daniel's glasses
Arrived 17/03/2013 - Jagermeifter glasses
Arrived 17/03/2013 - Jagermeifter glasses
Arrived 17/03/2013 - Malibu glasses
Arrived 17/03/2013 - Malibu glasses
Arrived 17/03/2013 - Absolut vodka glasses
Arrived 17/03/2013 - Absolut vodka glasses
Arrived 17/03/2013 - Chivas Regal 12 Year Old 200ml
Arrived 17/03/2013 - Chivas Regal 12 Year Old 200ml
Arrived on 09/03/2013 - JW glasses
Arrived on 09/03/2013 - JW glasses
Arrived 04/03/2013 - Chivas 18 YO Gold Signature 200ml, left: HKDNP
Arrived 04/03/2013 - Chivas 18 YO Gold Signature 200ml, left: HKDNP
Arrived 03/03/2013 - Jagermeifter glasses 20ml.
Arrived 03/03/2013 - Jagermeifter glasses 20ml.
Arrived 03/03/2013 - JW Black Label extra old, gold cap & glass
Arrived 03/03/2013 - JW Black Label extra old, gold cap & glass
Arrived 02/03/2013 - Vietnamese Liquor 50ml
Arrived 02/03/2013 - Vietnamese Liquor 50ml
Arrived on 01/03/2013 - Skull Ice Bucket 1.6L capacity (54 oz)
Arrived on 01/03/2013 - Skull Ice Bucket 1.6L capacity (54 oz)
Arrived on 28/02/2013 - Hine Triomphe 5cl, Millefiori Cucchi 3cl, Yedao Neptune wine 10cl, 2 glass of Son Tinh wine.
Arrived on 28/02/2013 - Hine Triomphe 5cl, Millefiori Cucchi 3cl, Yedao Neptune wine 10cl, 2 glass of Son Tinh wine.
Arrived on 27/02/2013 - Hennessy Silver Lighter miniature
Arrived on 27/02/2013 - Hennessy Silver Lighter miniature
Arrived on 19/02/2013 - Absolut Vanilia 50ml, Chivas 18YO 200ml, Courvoisier VSOP 50ml
Arrived on 19/02/2013 - Absolut Vanilia 50ml, Chivas 18YO 200ml, Courvoisier VSOP 50ml
Arrived 09/02/2013 - Chivas Royal Salute Hundred Cask Selection, miniature 5cl.
Arrived 09/02/2013 - Chivas Royal Salute Hundred Cask Selection, miniature 5cl.
Arrived 03/02/2013 - Hennessy VSOP Vietnam duty free
Arrived 03/02/2013 - Hennessy VSOP Vietnam duty free
Arrival 02/02/2013 - Remy Martin Louis XIII, Very Old 1950s miniature 5cl with gift box.
Arrival 02/02/2013 - Remy Martin Louis XIII, Very Old 1950s miniature 5cl with gift box.
Arrived on 01/02/2013 - Pionneau 1969, celebrating the 40th Anniversary of Korean Air 1969-2009
Arrived on 01/02/2013 - Pionneau 1969, celebrating the 40th Anniversary of Korean Air 1969-2009
Arrived on 29/01/2013 - Gift box of Martell miniature.
Arrived on 29/01/2013 - Gift box of Martell miniature.
Arrived on 28/01/2013 - Hennessy Flask (Odyssey 2011) - Right
Arrived on 28/01/2013 - Hennessy Flask (Odyssey 2011) - Right
Arrived on 26/01/2013 - Abroso Tequila La Rosa, Hennessy Classique, Chivas Regal 18YO
Arrived on 26/01/2013 - Abroso Tequila La Rosa, Hennessy Classique, Chivas Regal 18YO
Arrived 16/01/2013 - Beluga vodka & Hanoi vodka, miniature 5cl
Arrived 16/01/2013 - Beluga vodka & Hanoi vodka, miniature 5cl
Arrived on 14/01/2013 - Remy Martin 1738 Accord Royal, 50ml (right)
Arrived on 14/01/2013 - Remy Martin 1738 Accord Royal, 50ml (right)
Arrived on 10/01/2013 - Hennessy black 375ml (right)
Arrived on 10/01/2013 - Hennessy black 375ml (right)

LIKE US ON FACEBOOK

MY FANPAGE

Free counters!

VISIT OUR CLUB AT:

www.vietnamliquorclub.com