Total 9

Larsen collectors Club: http://www.larsen-cognac.com/

Công ty Larsen được Jens-Reidar Larsen thành lập vào năm 1926. Ông là một người Na uy trẻ đến từ Bordeaux vào năm 1919. Ông nhanh chóng an cư tại Cognac do bị quyến rủ bởi khí hậu không nơi nào giống được của ngôi làng nhỏ mang tên Charentes và ở đó ông khám phá ra sự tinh tế của eau-de-vie nổi tiếng. Là người sành rượu và là người có tài kinh doanh bẩm sinh, ông mua lại một lò nấu rượu cognac nhỏ từ Joseph Gautier và bán ra thị trường sản phẩm mang thương hiệu “Larsen”. Chẳng bao lâu sau đó nó được nhiều người sống ở vùng Bắc Âu biết đến đặc biệt là ở Na uy. (đọc thêm...click here)

 

The Larsen firm was founded in 1926 by Jens-Reidar Larsen, a young Norwegian, who arrived in Bordeaux in 1919. He settled shortly afterwards in Cognac charmed by the inimitable atmosphere of the small Charentes town and there, discovered the refinement of its famous eau-de-vie. Having become a fine connoisseur, and driven by an innate business acumen, he bought the small firm of cognac Joseph Gautier and launch his own “Larsen” brand which soon prospered in Scandinavian market, particular in Norway. (Read more...click here)

Total 50 (28 Viking Ships)

LEYRAT (4)

Total 25

Nhấn vào đây để biết bạn đã đến thăm tôi Cám ơn
Nhấn vào đây để biết bạn đã đến thăm tôi Cám ơn

LIKE US ON FACEBOOK

MY FANPAGE

Free counters!

VISIT OUR CLUB AT:

www.vietnamliquorclub.com