JOURNEY TO THE WEST

Journey to The West
Journey to The West

Mỗi năm đến hè các đài truyền hình lại cùng nhau chiếu phim “Tề Thiên Đại Thánh”. Nhớ ngày xưa lúc còn nhỏ mê truyện Tề Thiên đọc ngấu nghiến từ truyện tranh đến truyện chữ. Giờ đây già rồi vẫn còn mê xem phim Tề Thiên. Bản thân JK nghiệm lại câu chuyện này cũng như cuộc sống đời thường của con người. Ba đồ đệ của Đường Tăng đại diện cho tính tình Tham (Trư Ngộ Năng)– Sân (Tôn Ngộ Không) – Si (Sa Ngộ Tịnh) của con người vốn “nhân chi sơ tánh bổn thiện” mà đại diện là Đường Tam Tạng. Cuộc sống là một hành trình dài với vô vàng cạm bẫy, cám dỗ và thử thách mà tượng trưng là những lần gặp yêu quái. Không những thế, câu chuyện còn liên tưởng đến câu chuyện thời sự hiện tại là những kẻ xuống trần quậy phá đều là con cháu nhà trời. Lúc sắp bị đập chết bao giờ cũng có ô dù xuất hiện xin tha mạng mang về trời xử lý nội bộ.

Nói về tựa của truyện này thì không biết chính xác nguyên gốc do các dịch giả tiếng Trung có người chọn là Tề Thiên Đại Thánh, có người chọn là tựa truyện Đường Tăng Thỉnh Kinh. Tôi thì thích chọn tiếng Anh vì cảm thấy chính xác và bao quát câu chuyện nhất: Journey to the West (tạm dịch sát nghĩa: Đường đi Tây Trúc).

Sa Tăng ( Sa Ngộ Tịnh) - cách dấu nắp chai.
Sa Tăng ( Sa Ngộ Tịnh) - cách dấu nắp chai.

Hè này ngoài chuyện xem lại phim Tề Thiên cũng có cái duyên sưu tầm được một bộ 4 chai rượu mini mang hình thù của 4 thầy trò Đường Tăng trên đường đi Tây Trúc thỉnh kinh. Bộ này do hãng rượu Sam Seng Wine Co. sản xuất. Đây là hãng rượu của Hong Kong thành lập năm 1961 chuyên sản xuất rượu thuốc (Chinese Herbal Wine) vừa là tổng đại lý phân phối rượu trên thị trường Hong Kong. Vào những năm 1990, Sam Seng bắt đầu thiết kế và sản xuất các loại rượu truyền thống của Trung Quốc chứa trong các chai sành sứ để bán cho thị trường khách du lịch. Hãng này có nhà máy sản xuất rượu đặt tại Trung Hoa Lục địa (China mainland). Năm 1999, theo luật mới của chính quyền Hong Kong, hãng thành lập ra cty Sam Seng Herbal Pharmaceutical Co Ltd. phụ trách khâu sản xuất rượu thuốc và đăng ký lưu hành với cơ quan quản lý nhà nước. Trong khi đó Sam Seng Co. tiếp tục chịu trách nhiệm kinh doanh phân phối hàng.

 

Bộ 4 thầy trò Đường Tăng này cũng được làm bằng chất liệu sành sứ (ceramic) có tráng men. Mỗi chai có dung tích 40ml nhưng chai con bạch mã do Đường Tăng cưỡi có dung tích 100ml. Rượu chứa trong chai có độ cồn 30 độ. Các nắp chai được dấu khôn khéo bên dưới một số vật dụng của 4 thầy trò. Ví dụ nắp chai của Sa Ngộ Tịnh (Sa Tăng) được dấu trong tay nải đeo trên vai. Nắp của chai hình con ngựa Bạch Long do Đường Tam Tạng cưỡi được dấu dưới túi hành lý đeo sau mông ngựa. Nắp của Tôn Ngộ Không được dấu dưới trái đào tiên. Hình tượng này có thể liên tưởng đến tích “Tề Thiên hái trộm đào tiên”. Nắp chai của Trư Bát Giới được dấu bên dưới quả dưa hấu trong một tích trộm dưa của vị đồ đệ này.

 

Tạm đặt tên cho bộ 4 chai này là bộ Bốn Thầy Trò Đường Tăng – còn tiếng Anh có người đặt tên là “Journey to the West”

JK cũng thích bài hát trong phim được dịch sang lời Việt. Đặt bộ 4 chai này trước mặt vừa ngắm nhìn vừa nghe lời bài hát này sẽ thấy các figural bottles này rất sống động:

Đây hành lý anh mang

Tôi cầm cương dắt ngựa

Nhìn ngắm trời cao chập chùng

Lòng lo lắng không yên

Đường thỉnh kinh thật xa

Không màng hiểm nguy cất bước

Ngày tháng cùng năm trôi dần

Ngọt bùi đắng cay đều qua

Biết đi hướng nào về đâu

Là la là la la lá la la là la

Thấp thoáng chân mây biết phương nào

Thấp thoáng chân mây xa tít mù

Đường Thiên Trúc còn quá xa

Bao khó khăn vượt qua

Nguyện không lùi bước khó khăn luôn vượt qua

.....

Jack Kao

07/2012

 

Khi copy xin vui lòng ghi nguồn trích dẫn từ http://kao-miniature.jimdo.com

 

Cám ơn

 

Journey to the West is one of the Four Great Classical Novels of Chinese literature. It was written in the 16th century during the Ming Dynasty, most likely by Wu Cheng'en. In English-speaking countries, the tale is also known as Monkey, the title used for a popular and partial translation by Arthur Waley. The Waley translation has also been published as Adventures of the Monkey God, Monkey: [A] Folk Novel of China, and The Adventures of Monkey, and in a further abridged version for children, Dear Monkey.

 

The novel is a fictionalised account of the legendary pilgrimage to India of the Buddhist monk Xuanzang, and loosely based its source from the historic text Great Tang Records on the Western Regions and traditional folk tales. The monk travelled to the "Western Regions" during the Tang Dynasty, to obtain sacred texts (sūtras). The bodhisattva Avalokiteśvara (Guanyin), on instruction from the Buddha, gives this task to the monk and his three protectors in the form of disciples — namely Sun Wukong, Zhu Bajie and Sha Wujing — together with a dragon prince who acts as Xuanzang's steed, a white horse. These four characters have agreed to help Xuanzang as an atonement for past sins.

 

Journey to the West has a strong background in Chinese folk religion, Chinese mythology and value systems; the pantheon of Taoist immortals and Buddhist bodhisattvas is still reflective of some Chinese religious beliefs today. Enduringly popular, the tale is at once an adventure story, a spring of spiritual insight, and an extended allegory in which the group of pilgrims journeying toward India represents individuals journeying towards enlightenment.

The novel has 100 chapters. These can be divided into four very unequal parts. The first, which includes chapters 1–7, is really a self-contained introduction to the main story. It deals entirely with the earlier exploits of Sun Wukong, a monkey born from a stone nourished by the Five Elements, who learns the art of the Tao, 72 polymorphic transformations, combat, and secrets of immortality, and through guile and force makes a name for himself, Qitian Dasheng (simplified Chinese: 齐天大圣; traditional Chinese: 齊天大聖), or "Great Sage Equal to Heaven". His powers grow to match the forces of all of the Eastern (Taoist) deities, and the prologue culminates in Sun's rebellion against Heaven, during a time when he garnered a post in the celestial bureaucracy. Hubris proves his downfall when the Buddha manages to trap him under a mountain, sealing the mountain with a talisman for five hundred years.

Only following this introductory story is the nominal main character, Xuanzang (Tang Sanzang), introduced. Chapters 8–12 provide his early biography and the background to his great journey. Dismayed that "the land of the South knows only greed, hedonism, promiscuity, and sins", the Buddha instructs the bodhisattva Avalokiteśvara (Guanyin) to search Tang China for someone to take the Buddhist sutras of "transcendence and persuasion for good will" back to the East. Part of the story here also relates to how Xuanzang becomes a monk (as well as revealing his past life as a disciple of the Buddha named "Golden Cicada" (金蟬子) and comes about being sent on this pilgrimage by Emperor Taizong, who previously escaped death with the help of an official in the Underworld).

 

The third and longest section of the work is chapters 13–99, an episodic adventure story in which Xuanzang sets out to bring back Buddhist scriptures from Leiyin Temple on Vulture Peak in India, but encounters various evils along the way. The section is set in the sparsely populated lands along the Silk Road between China and India, including Xinjiang, Turkestan, and Afghanistan. The geography described in the book is, however, almost entirely fantastic; once Xuanzang departs Chang'an, the Tang capital, and crosses the frontier (somewhere in Gansu province), he finds himself in a wilderness of deep gorges and tall mountains, inhabited by demons and animal spirits, who regard him as a potential meal (since his flesh was believed to give immortality to whoever ate it), with the occasional hidden monastery or royal city-state amidst the harsh setting.

 

Episodes consist of 1–4 chapters and usually involve Xuanzang being captured and having his life threatened while his disciples try to find an ingenious (and often violent) way of liberating him. Although some of Xuanzang's predicaments are political and involve ordinary human beings, they more frequently consist of run-ins with various demons, many of whom turn out to be earthly manifestations of heavenly beings (whose sins will be negated by eating the flesh of Xuanzang) or animal-spirits with enough Taoist spiritual merit to assume semi-human forms.

 

Chapters 13–22 do not follow this structure precisely, as they introduce Xuanzang's disciples, who, inspired or goaded by Guanyin, meet and agree to serve him along the way in order to atone for their sins in their past lives.

The first is Sun Wukong, or Monkey, whose given name loosely means "awakened to emptiness" (see the character's main page for a more complete description), trapped by the Buddha for defying Heaven. He appears right away in chapter 13. The most intelligent and violent of the disciples, he is constantly reproved for his violence by Xuanzang. Ultimately, he can only be controlled by a magic gold ring that Guanyin has placed around his head, which causes him unbearable headaches when Xuanzang chants the Ring Tightening Mantra.

Sun Wukong
Sun Wukong

The second, appearing in chapter 19, is Zhu Bajie, literally "Eight Precepts Pig", sometimes translated as Pigsy or just Pig. He was previously the Marshal of the Heavenly Canopy, a commander of Heaven's naval forces, and was banished to the mortal realm for flirting with the moon goddess Chang'e. A reliable fighter, he is characterised by his insatiable appetites for food and sex, and is constantly looking for a way out of his duties, which causes significant conflict with Sun Wukong.

Zhu Baijei
Zhu Baijei

The third, appearing in chapter 22, is the river ogre Sha Wujing, also translated as Friar Sand or Sandy. He was previously the celestial Curtain Lifting General, and was banished to the mortal realm for dropping (and shattering) a crystal goblet of the Queen Mother of the West. He is a quiet but generally dependable character, who serves as the straight foil to the comic relief of Sun and Zhu.

Sha Wujing
Sha Wujing

The fourth is the third son of the Dragon King of the West Sea, who was sentenced to death for setting fire to his father's great pearl. He was saved by Guanyin from execution to stay and wait for his call of duty. He appears first in chapter 15, but has almost no speaking role, as throughout the story he mainly appears as a horse that Xuanzang rides on.

Xuanzang anh third son of the dragon King of the west sea
Xuanzang anh third son of the dragon King of the west sea

Chapter 22, where Sha Wujing is introduced, also provides a geographical boundary, as the river that the travelers cross brings them into a new "continent". Chapters 23–86 take place in the wilderness, and consist of 24 episodes of varying length, each characterised by a different magical monster or evil magician. There are impassably wide rivers, flaming mountains, a kingdom with an all-female population, a lair of seductive spider spirits, and many other fantastic scenarios. Throughout the journey, the four brave disciples have to fend off attacks on their master and teacher Xuanzang from various monsters and calamities.

 

It is strongly suggested that most of these calamities are engineered by fate and/or the Buddha, as, while the monsters who attack are vast in power and many in number, no real harm ever comes to the four travellers. Some of the monsters turn out to be escaped celestial beasts belonging to bodhisattvas or Taoist sages and deities. Towards the end of the book there is a scene where the Buddha literally commands the fulfillment of the last disaster, because Xuanzang is one short of the 81 tribulations he needs to face before attaining Buddhahood.

 

In chapter 87, Xuanzang finally reaches the borderlands of India, and chapters 87–99 present magical adventures in a somewhat more mundane (though still exotic) setting. At length, after a pilgrimage said to have taken fourteen years (the text actually only provides evidence for nine of those years, but presumably there was room to add additional episodes) they arrive at the half-real, half-legendary destination of Vulture Peak, where, in a scene simultaneously mystical and comic, Xuanzang receives the scriptures from the living Buddha.

 

Chapter 100, the last of all, quickly describes the return journey to the Tang Empire, and the aftermath in which each traveller receives a reward in the form of posts in the bureaucracy of the heavens. Sun Wukong and Xuanzang achieve Buddhahood, Sha Wujing becomes an arhat, the dragon horse is made a nāga, and Zhu Bajie, whose good deeds have always been tempered by his greed, is promoted to an altar cleanser (i.e. eater of excess offerings at altars).

 

(wikipedia)

Write a comment

Comments: 2
 • #1

  Sam (Wednesday, 25 July 2012 18:03)

  Anh ơi sao dạo này lại chuyển sang chơi cả hàng Trung Quốc ạ. Bài này có vẻ thiên về truyên Tây Du ký hơn là về bộ rươu :-)

 • #2

  kao-miniature (Thursday, 26 July 2012 04:36)

  Như đã nói ở trên từ nhỏ rất thích truyện Tây Du Ký. Bản thân lại có cốt "Tề Thiên" đi mây về gió, nên sưu tập bất kể chai nào liên quan đến "Monkey".

  Monkey makes money and looks for honey.

LIKE US ON FACEBOOK

MY FANPAGE

Free counters!

VISIT OUR CLUB AT:

www.vietnamliquorclub.com