COGNAC CASKS

Mười điều cần biết về thùng ủ rượu Cognac

 

Rượu cognac chỉ được hình thành sau khi được ủ trong những thùng gỗ sồi lấy từ rừng của cây Limousin hoặc cây Tronçain. Gỗ của nó được cưa dọc theo sớ gỗ và tuyệt đối không được cưa ngang sớ, không dùng keo hoặc đinh trong lúc đóng thùng. Thời xa xưa người ta vận chuyển những súc gỗ Limousin từ rừng về bằng cách thả trôi trên sông Charente. Gỗ sồi giống Tronçain được lấy từ rừng gần Burgundy phía bắc nước Pháp, đây cũng là nơi cung cấp gỗ đóng chiến thuyền cho lực lượng hải quân Pháp vào những năm 1750. Không phải chỉ có gỗ từ hai nơi này mới được dùng đóng thùng ủ rượu bởi vì quy định không bắt buộc như thế. Quy định chỉ bắt buộc rằng những gỗ sồi phải được lấy từ những cây sồi có tuổi đời tối thiểu 50 năm!

 

Như vậy thùng gỗ sồi có thể nhập từ các nước khác. Tuy nhiên tất cả các loài gỗ sồi đều khác nhau. Vì thế nó sẽ ảnh hưởng đến màu sắc, độ sánh và vị của rượu.

 

 1. Gỗ sồi Limousin thường được dùng cho những loại rượu ủ lâu năm. Đây là loại gỗ cứng có sớ lớn và thẳng hơn nhiều so với gỗ sồi Tronçain do đó cho phép khí oxy đi vào thùng và cho nhiều chất tannin thấm vào rượu.
 2. Gỗ sồi Tronçain thì không tiết ra nhiều chất tannin. Do đó tốt hơn nên được dùng cho những loại cognac không cần ủ thời gian lâu năm.
 3. Sau lần chưng cất thứ hai, rượu trong suốt không màu sắc. Chất tannin có trong gỗ sồi là nguyên nhân tạo màu cho rượu cognac
 4. Cái vị đắng đắng của chất tannin làm ra rất nhiều loại cognac làm cho nó nổi tiếng và bao nhiêu người say mê nó.
 5. Bởi vì gỗ sồi xốp, rượu cognac tương tác với không khí bên ngoài. Oxy đóng một vai trò quan trọng làm cho rượu già đi, và tạo hiện tượng bay hơi.
 6. Thùng ủ rượu được đóng ở một vùng có truyền thống lâu đời với khoảng 500 thợ đóng thùng phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất rượu cognac. Đó là chưa kể đến số thợ được thuê làm việc riêng cho những hãng rượu lớn.
 7. Có rất nhiều kích cỡ thùng ủ, từ 250 lít đến 450 lít. Kích thước thùng sẽ quyết định vị của gỗ có trong rượu.
 8. Những súc gỗ được xẻ thành tấm trước khi được chuyển đến xưởng mộc, nơi đó người ta để cho gỗ khô tự nhiên ngoài trời
 9. Một cái đai thùng bao vòng quanh để thùng có thể lăn được.
 10. Ngày nay đai kim loại được sử dụng nhưng trước đó người ta sử dụng đai làm bằng chính từ gỗ sồi hoặc vỏ cây hạt dẻ.

Jack Kao

06/05/2010

 

khi copy đề nghị ghi nguồn trích dẫn tại

http://kao-miniature.jimdo.com/news-info

Cognac Casks – Ten Things You need to Know

 

Cognac is only ever made in open-grained oak casks harvested from the Limousin or the Tronçain forests, the wood is sawn along the grain and not across it and no glue and no nails are ever used in construction. In the olden days, the huge Limousin trunks were floated down the river Charente for easy transport.  The Tronçain oak comes from the forests that supplied the French navy with oak in the 1750’s near Burgundy – further north. The fact that oak from only two areas are used is a customary thing -regulations don’t demand it – they do, however demand that the oak must be at least 50 years old!

Oak casks may come from other countries in the world but because all oak is different, this will affect the colour and texture – and the taste.

 

 1. Limousin oak (used for longer aging) is a hardy wood and has a fat, loose grain (much more so than the Tronçain) and it allows more oxygen to enter the cask and more tannin to go into the liquid.
 2. Tronçain does not release so many tannins and is better for the cognacs that don’t need to be aged for such a long time.
 3. After the second distillation, cognac colourless and it is the tannin in the oak that gives colour to the liquid.
 4. The bitter taste of the tannins will eventually develop into the various cognacs we know and love.
 5. Because the oak is porous, the cognac interacts with the air and the oxygen plays an important role in mellowing the liquid and causing a small amount of evaporation.
 6. The casks are, traditionally, made in the area and there are over 500 coopers employed just to service the cognac industry even though some of the larger cognac houses use their own cooperages.
 7. There are various sizes of casks, ranging from 250 liters to 450 liters -the size of the cask will determine how much wood you will taste in your cognac.
 8. Trunks are pre-sliced, sent to the cooperage (tonnellerie) and there they left outside so that they can air dry naturally.
 9. A hoop stretches around the end of the cask so that it can be rolled.
 10. Metal hoops are used nowadays but in the olden days chestnut and even oak was used.

 

Write a comment

Comments: 0

LIKE US ON FACEBOOK

MY FANPAGE

Free counters!

VISIT OUR CLUB AT:

www.vietnamliquorclub.com